Fórum - Idézetek

[Előző] [1] [2] [3] [4] [5] [Következő]
Ida
Admin
2014.07.23 23:50
673 hozzászólás
Kifosztva áll szegény lakom.
De a rabló a holdsugárt
meghagyta itt, az ablakon.

Ryokwan
Ida
Admin
2014.07.23 00:15
673 hozzászólás
Micsoda magány!
A tüzijáték után
egy hullócsillag.

Maszaoka Siki
Kétvirág
Felhasználó
2014.07.16 09:51
169 hozzászólás
"Hát ha ez nem dögvész és bosszúság! - mondta Pippin - A hírek: tűz nincs, újabb éjszakai menet."
Ida
Admin
2014.06.28 01:27
673 hozzászólás
Szomorúság verse

Neki dőlök a falnak.
Szomorú vagyok mint a földek,
mint az erdők, mint a galambok.
A messzi pusztának jobb lenne adni magam
és mondani a halálnak,
takarj be fiatalon homokkal.
Édesanyámra gondolok.
Szememből kicsordul a könny.

Vihar Béla
Grigorij Proverka
Felhasználó
2014.06.20 12:02
1 hozzászólás
"Nincs is szánalmasabb dolog a világon, mint saját magadtól idézni!"

Grigorij Proverka
Kapitány
Fejlesztõ
2014.05.20 11:21
482 hozzászólás
"Az internetes idézetekkel az a probléma, hogy nem tudod eldönteni, melyik a valódi."

Jókai Mór
Macskas Tosca
Felhasználó
2014.05.07 17:50
6 hozzászólás
Nemes Nagy Ágnes válogatott verseiből.

Amikor
Amikor én istent faragtam,
kemény köveket válogattam.
Keményebbeket, mint a testem,
hogy, ha vigasztal, elhihessem.


Macskas Tosca
Felhasználó
2014.05.04 15:40
6 hozzászólás
No, ez a harmadik szín. :-) Bocsi nektek. Az ember csupa tévedés. :-)
Macskas Tosca
Felhasználó
2014.05.04 15:36
6 hozzászólás
Idézet az Ember tragédiájából, a kilencedik színbőlből egy részlet.

Lucifer
" Minden,mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örűl, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sár-testbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Látád a hangyát és a méherajt:
Ezer munkás jár dőrén összevissza,
Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kitűzött tervét bizton létesíti,
Míg eljön a vég, s az egész eláll.-
Portested is széthulland így, igaz,
De száz alakban újólag felélsz.
És nem kell újra semmit kezdened:
Ha vétkeztél, fiadban bűnhödöl,
Köszvényedet őbenne folytatod,
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod."
anonim88
Felhasználó
2014.03.08 11:54
15 hozzászólás
Az egyik legnagyobb bölcsesség, amit valaha hallottam:

"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni!" - Hozé Luis Torrente, a védelmező
Ida
Admin
2014.02.22 22:13
673 hozzászólás
ALKONYI ELÉGIA

Ó, alkonyoknak könnyű vétkei:
semmittevés és pillanatnyi csönd;
az álmos hegyek fejére lassan
az este ringató folyókat önt.

A nap zaja elúszik messzire,
lépek s mintha suttogásban járnék,
fut macskatalpain a tompa fény,
halvány árnyat szűl a vastag árnyék.

Régi halottaimnak húsa fű,
fű és virág s mindenhol meglelem;
vékony illatukkal álldogálok,
s oly megszokott immár a félelem.

Fodrozó füst az ákácok sora,
a hallgató sötét rájukhajolt,
előgurul és tétován megáll
föltartott ujjamon a lomha hold.

Esti béke, téged köszöntelek,
az úton nehéz napom pora száll;
lassú szívemben ilyenkor lágyan
szenderg a folyton készülő halál.

1936

Radnóti Miklós
Ida
Admin
2013.12.16 21:30
673 hozzászólás
Bolond hangszer: sír, nyerit és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora.

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szivemnek vére
Kiömlik az ő ütemére.
Ez a fekete zongora.

Ady: A fekete zongora
Ida
Admin
2013.11.05 23:48
673 hozzászólás
Átfagyott a kezem,
íróecsetem béna,
mindjárt éjfél.

Maszaoka Siki
Ida
Admin
2013.10.30 21:57
673 hozzászólás
A tölgyfát
kidöntötték, kitágult
az õszi égbolt.

Maszaoka Siki
Ida
Admin
2013.10.27 22:14
673 hozzászólás
NÉGYSOROS VERS,
melyet Villon halálítélete szélére írt

Francia vagyok Párizs városából,
mely lábam alatt a piszkos mélybe vész,
s most méterhosszan lógok egy nyárfaágról,
és nyakamon érzem, hogy seggem míly nehéz.

Francois Villon
Ida
Admin
2013.10.24 22:18
673 hozzászólás
Ha meggondolom, hogy csak egy rövid
Percig teljes mind, ami nő s virágzik,
S e roppant színpad csak olyat mutat,
Amit titkos csillag-parancs irányít;

Ha látom, egy az ember s a növény,
Egyazon ég húzza föl s rontja le:
Friss nedvben ragyog, lankad, túl delén,
S kopik daliás emlékezete, -

A múlás eszméje mindig elő-
Ragyogtatja legdúsabb tavaszod,
Melyben küzd már a romlás s az idő,
Hogy mocskos éjbe fojtsa szép napod;

S küzdve az idővel, mely elragad,
Mert szeretlek, én feltámasztalak.

Shakespeare
Ida
Admin
2013.10.23 20:11
673 hozzászólás
Szomorúság verse

Neki dőlök a falnak.
Szomorú vagyok, mint a földek,
mint az erdők, mint a galambok.
A messzi pusztának jobb lenne adni magam
és mondani a halálnak,
takarj be fiatalon homokkal.
Édesanyámra gondolok.
Szememből kicsordul a könny.

Vihar Béla
Ida
Admin
2013.10.19 21:35
673 hozzászólás
Vadrépa virágra
cseresznyenyílás idején
‘ki se kiváncsi.

Maszaoka Siki
Ida
Admin
2013.10.13 10:03
673 hozzászólás
"A szeretet nem azért van ingyen, mert nem ér semmit, hanem azért, mert megfizethetetlen"
Ida
Admin
2013.10.11 23:16
673 hozzászólás
Arany és kék szavakkal...

Miképpen boltíves,
pókhálós vén terem
zugában álmodó
középkori barát,
ki lemosdotta rég
a földi vágy sarát
s félig már fent lebeg
a tiszta éteren,
ül roppant asztalánál,
mely könyvekkel teli
s a nagybetűk közébe
kis képecskéket ékel,
Madonnát fest örökké
arannyal s égi kékkel,
mígnem szelíd mosollyal
lelkét kileheli:

úgy szeretnélek én is
lámpásom esteli,
halavány fénye mellett
megörökítni, drága
arany és kék szavakkal
csak Téged festeni,
míg ujjam el nem szárad,
mint romló fának ága,
s le nem lankad fejem
a béke isteni
ölébe, én Szerelmem,
világ legszebb Virága.

Dsida Jenő
angyalka146
Felhasználó
2012.12.05 18:06
220 hozzászólás
"Nem leszek más csak adat
egy kompjuter merevlemezén,
TAJ-szám, adószám,
a lejárt személyi igazolvány száma,
nem név, nem arc, nem árnyék
a sűrűsödő barázdákban,
ahová nem ér el már a napfény,
nem leszek se gondolat,
se látomás,
kikopik belőlem a döbbenet,
a vágy, a szerelem éneke,
mert nem leszek más csak adat
egy kompjuter merevlemezén:
letörölhető, újra formázható.
Egyszer volt, hol nem volt."

(Nagy István Attila: A fogva tartott képzelet)
TharBael
Felhasználó
2012.10.20 02:38
77 hozzászólás
Duplaidézet-rohamom volt(bár voltaképp függetlenek egymástól, mégis utalnak a másikra):

"Mikor lát tükörként szemem rejtekén
Más személy életszemlélete társat?
Mikor találok rád, kivel élhetünk egyként
Mikor a rút világ magamként magába zárhat?"

"körbeölel sötét világom angyalszárnya
Megüli lelkem a múlt kedvesen karakán árnya
Elhessenti álmom szememről magányom keselyűje,
Élvezem létem árnypoklát megülve" - TharBael
angyalka146
Felhasználó
2012.10.17 18:30
220 hozzászólás
"Amikor az emberek elveszítették a Taot, szeretettel helyettesítették. Amikor kialudt bennük a szeretet, az igazságosságért lelkesedtek. Amikor már közömbös lett számukra az igazság, erkölcsössé lettek. Amikor az erkölcs sem érdekelte többé őket, akkor már csak bölcselkedtek és mindent képmutatással intéztek el." (In: Popper Péter: A széthasadt kárpit)
Norton
Felhasználó
2012.09.08 17:27
100 hozzászólás
A leghíresebb pszichológus, Freud szerint az emberi boldogság képtelenség; szerinte az elme felépítése ezt lehetetlenné teszi:
"A legjobb esetben nem vagyunk túlságosan boldogtalanok"
Freud teljesen meggyőzte magát erről a feltevésről. Szerinte minden jel erre mutat, minden ezt igazolja. És ha ez a te elképzelésed, akkor biztosan igazad is lesz. Minél boldogtalanabb vagy, annál jobban belátod, mint tényt… és mindenki más, aki boldog: bolond. Végül eljön a perc, amikor tökéletes biztonsággal kijelented te is: Az emberi boldogság lehetetlen. Nincs igazam? - És akkor te bolondultál meg!

OSHO
TharBael
Felhasználó
2012.09.03 12:52
77 hozzászólás
‎"Eltépett láncszemek nyomvonalán
Utazik lelkem a szabadság szárnyán
Káosz-szított mérföldkövek mellett
Nem siratja az időt, mi eltelt.
Egyedül magáért száll

Csendes percek leplén méláz
Kiállt a világra némán
Elhullt levelek porát szívva
Éled a régi én új életre hívva
Egyedül Magára várt!" - TharBael
[Előző] [1] [2] [3] [4] [5] [Következő]