Kuss VI

Szépirodalom / Novellák (881 katt) Erdős Sándor
  2022.07.20.

Hatodik fejezet – John a zsaru

A rendőr végignézett az emberen, akibe belebotlott a sikátor végén. Szánalmas kinézete ellenére meglátott benne valamit, ami érdekessé tette számára. Nem látta rajta az alkoholistákon kiütköző, semmivel össze nem téveszthető jeleket, sem azt a sunyi gonoszságot a szemében, amit sajnos olyan jól ismert.

A fura figura egy halat ejtett a földre és rúgta az útpadka mellé, mikor is vagy húsz-harminc emberből álló szitkozódó, botokkal felfegyverzett csőcselék bukkant fel a sikátorból. Mikor a rendőrt meglátták hirtelen csend lett és mintha soha ott sem lettek volna, el is tűntek.

A zsaru elmosolyodott és a furcsa emberke felé fordult.

– Jöjjön velem – mondta nyugodt hangon – a halat se felejtse ott. Kár lenne érte – biccentett az útpadka mellett heverő hal felé.

Autója felé lépegetve még hátrasandított a válla felett, hogy követi-e a fickó. Bizonytalanul, de ment utána hóna alatt szorítva a halat. A testtartása olyan volt, mint egy rémült állaté, amely bármelyik pillanatban menekülésre foghatja.

John még világosan emlékezett arra a pillanatra, mikor szüleinek bejelentette, hogy rendőr szeretne lenni. Apja a mindig nyugodt, kimért úriember csak biccentett, ezzel a gesztussal véve tudomásul fia döntését. Anyja összecsapta a kezeit, és könnyekben tört ki. Remek színésznő válhatott volna belőle, ha nem egy ilyen gazdag családba születik. Egyetlen gyermeke nem az „elit” közé fog tartozni, hanem az ő szemében csőcseléknek tartott társadalmi réteghez.

John hamar ellenszenvet váltott ki társai között, csak azért, mert gazdag családból származott. Az sem számított, hogy remek tehetsége volt ehhez a munkához, valamint a testi adottságai is kiemelkedőnek számítottak. A ranglétrán sem tudott felkapaszkodni, hiába volt befolyásos, gazdag család sarja, mert erős előítéletet tápláltak iránta születése jogán. Boldog házasságban élt ifjú feleségével, akit egy kellemes tavaszi mulatságon ismert meg. Vidám életigenlő természet volt, aki egy egyszerű bányász lányaként látta meg a napvilágot.

John szülei eleinte ellenezték a kapcsolatukat, de mivel egyetlen gyermekük volt a fiú, belenyugvással vették tudomásul a nászt.

Hivatását becsülettel végezte volna, ha a korrupció nem járta volna át az egész szervezetet, ezért folyamatosan akadályokba ütközött. Roppant módon zavarta ez az állapot, és megpróbált mindent megtenni ellene. Az ismeretlen fickó még mindig követte. Kinyitotta előtte az autó ajtaját

– Kérem, szálljon be! – mondta, és becsukta a fickó után az ajtót.

Előző oldal Erdős Sándor