Báli forgatag

Szépirodalom / Versek (147 katt) Kis György
  2023.07.31.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2023/8 számában.

Éj van, vigadó zeneszó felcseng,
Erős parfümök, kölnik szaga terjeng.
A bálteremben táncoló párok hada kereng,
Sokuk megizzadva, ropva egymással verseng.

Vagyok én egyedül, társ nélkül,
Eközben valaki parkett közepén megpördül...
Látván őt, vérem örvendve megpezsdül.
Most megtorpant, haját igazítja szerényül.

Kecses, hajadon derekát szorosan átkarolják,
S ő felkacag, miközben közelebb szorítják,
Bársony puha orcáját rózsaszirmok borítják.
Szoknyája virgoncul meglebben, valahányszor fölkapják.

Figyelve, tűnődve, szívembe furakodik egy tüske,
Kedvesemmel táncoló legény most olybá büszke,
Elsápadok, megtántorít e orv seb üszke,
Megindulok ököllel, hirtelen lőn minden szürke.

Nem lát mostan ő, párjára borulva,
Nem hallja panaszom, kiáltom ordítva,
Nem érzi elhaló szívem lüktetését, kábítva,
Éltem utolsó vallomását elnyomja forgatag, dalolva.

2023. 06. 17.

Előző oldal Kis György