Ruhák a szélben

Szépirodalom / Versek (419 katt) Baranyi Imre
  2023.03.21.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2023/3 számában.

Hová siettek el rohanva mind a boldog évek,
lebegve madzagán a hófehér ruhák keringtek,
ahol még súlya volt a mondatokba szőtt szavaknak,
ha tán tudod, derék barát, no mondd, hová szaladtak?

Minő konok vihar cserezte ily keményre arcunk,
az álmainkra mily komor világ keserve áradt,
talán hatalmas Istenünk a bűneinkre ráunt,
apasztva víg erőnk, lohasztva tengerén a vágyat?

Szerelmi vallomásaink csupán hamiskodások,
hazug varázsuk íme, hull az őszülő fejünkre,
vagy ez csupán a régi vétkeink csiholta átok,
amely kivédhetetlenül nyakunkba ült örökre?

De még talán a balga lelkeink kimenthetőek,
tavaszra égi langy esők megint fehérre mossák,
s a lét zsinórzatán, miként fehér ruhák, keringnek,
szerelmeink a május éjszakákra visszakapják.

Előző oldal Baranyi Imre
Vélemények a műről (eddig 2 db)