Az Erdei Bíróság

Neoprimitív / Írások (535 katt) Norton
  2023.02.12.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2023/2 számában.

Az Erdei Bíróságon Tigris Teofil tárgyalása zajlott, akit azzal vádoltak, hogy elfogyasztotta Nyúl Kálmánt.

A tárgyalás a nagy tiszteletű Hápogi Hugó bíró felügyelete alatt zajlott. Az ügyészséget Dr. Szügyész Szabolcs, a szarvas képviselte, míg a vádlott jogi képviseletét Paróka róka látta el.

A dörzsölt ügyvéd felvette a parókáját, és sunyi pillantást vetett Tyúk Angélára, aki a nyúlevési ügy koronatanúja volt.

– Azt állítja, asszonyom, hogy látta a tigrist bemenni Kinyúl nyúl… bocsánat, ő az unokatestvére… pontosítok… Nyúl Kálmán házába?
– Igen, ügyvéd úr. Láttam a tigrist bemenni a házba. És azt is láttam, amikor kis idő múlva kijött. Véres volt a szája.

A hallgatóság elborzadva morajlott fel.

– Hány órakor történt az eset?
– Délben, ebédidő környékén. Azt mindenki tudja, hogy Nyúl Kálmán le van százalékolva, mert rossz helyre nyúlkált. A nyúlgyerekek a kérdéses időben az iskolában tartózkodtak, az asszonyka pedig a Feldolgozó Üzemben gyűrte ki a répákat. Tudja, répalevet készítenek.
– És a családfő vajon hol lehetett ezalatt? Talán az otthonában tartózkodott?
– Azt nem tudom, mert nem láttam.
– Nem látta, amint Nyúl Kálmán beengedte a házába a védencemet?
– A tigris egyszerűen csak bement az ajtón.

A róka elgondolkodva dörzsölte meg az állát.

– Szóval nem tudja, hogy hol volt Nyúl Kálmán, amikor meglátogatta őt a tigris?
– Gondolom, előbb a házában lehetett, aztán pedig a tigris gyomrában.
– Engem nem az érdekel, hogy ön mit gondol, hanem az, hogy mit látott! Tényeket akarok hallani, asszonyom, semmi mást! Szóval látta ön a nyulat a kérdéses időben? Igennel, vagy nemmel feleljen!
– Nem láttam.
– Tehát nem látta. Mégis azt meri állítani, hogy a tigris megette.
– Dehát eltűnt a nyúl. Azóta se találta meg senki. Mégis mi más történhetett vele?
– Ezt nem tudhatjuk biztosan – felelte a róka. – Védencem viszont csak azért látogatta őt meg, mert nagyon hiányolta. Már napok óta nem látta szegényt.
– Hogy micsoda?
– A kedves Tigris Teofil elment Nyúl Kálmánhoz, mert a barátja volt, de nem találta otthon.
– Méghogy barátok voltak! – kiabált közbe Teknőc Gusztáv felháborodva. – Ezt senki se hiszi el!
– Márpedig igaz.
– Mégis mit csinálna együtt egy tigris és egy nyúl? – értetlenkedett a szamár.
– Nagyon szerettek dominózni.
– Dominózni?
– Igen, és meccseket néztek.
– Na, persze.
– Miért olyan hihetetlen ez? Nyúl Kálmán azért nem zárta kulcsra a bejárati ajtaját, mert megbízott a barátjában. Gyakran múlatták együtt az időt.
– Ez hülyeség! – süvöltött Búbos Blanka.
– És miért volt véres a tigrisnek a szája? – kérdezte Malac Máté.
– Azért mert céklát evett.

A hallgatóság ekkor hangoskodni kezdett.

– Csendet a teremben! – követelte a bíró. – Ne zúgolódjanak!
– Amit az általam igen nagyra becsült Tyúk Angéla a távolból látott, az nem vér volt, hanem céklalé – közölte magabiztosan a róka.
– Ez teljes abszurditás! – harsogta Béka Balázs.
– Ki hiszi ezt el? – nevetett keserűen Gyík Rudolf.

Több felől gúnyos bekiabálások hangzottak fel.

– Tisztelt bíróság! – emelte fel a hangját ekkor a róka. – Engem valósággal elborzaszt ez a magas fokú előítélet. Az ügyfelem nevében is kikérem magamnak eme negatív diszkriminációt!
– Miről beszél maga? – lepődött meg Csabi Csacsi.
– Netán az lenne a baja a vádaskodóknak, hogy a védencem egy tigris? – háborgott Paróka. – A színével van talán problémája az uraknak és a hölgyeknek? Az a baj, hogy csíkos? És akkor mi van? A zebra is csíkos, mégse vádolják holmi nyúlevéssel.
– De a zebra nem is volt ott, amikor eltűnt a nyúl – szögezte le az ügyész.
– Induljunk ki a tényekből! – követelte a róka. – A tény az, hogy Nyúl Kálmán eltűnt. Ám ebből még nem következik az, hogy az ügyfelem ette meg. Eltűnésének számtalan egyéb oka is lehet.
– Mondjon egyet! – kiabált be Öreg Ürge.
– Talán csak elszökött a családjától, mert a sok gyerek miatt nem bírta a feszültséget.
– Persze, stresszes volt szegény – szólt közbe gúnyosan a gödény.
– Természetesen ez is csak egy feltételezés – helyeselt a róka. – Mint ahogy az is, hogy az ügyfelem ette meg a nyulat. És addig, amíg nincs perdöntő bizonyíték, az egyik feltételezés pontosan annyit ér, mint a másik. Konkrétan semmit.

Az állatok ekkor hangoskodni kezdtek, és a tigris ketrecbe zárását követelték.

– Csendet a teremben! – csapkodta az asztalt a fakalapácsával Hápogi bíró.
– Mintha a legelvadultabb pártállami diktatúrában élnénk – méltatlankodott Paróka róka. – Mi ez itt, kérem? Mondvacsinált ürüggyel, feltételezések alapján megbélyegezni valakit, több mint sértő. Ez bűn, kérem! Fel lesznek jelentve becsületsértésért és rágalmazásért!

A hallgatóság erre egyre hangosabb lett, és a tárgyalóteremben kitört a káosz. Hápogi Hugó ezért kénytelen-kelletlen berekesztette az ülést.

Később egy zárt körű tárgyalást rendeltek el, ahova már csak kevesen jutottak be. Sajnos a koronatanú, Tyúk Angéla időközben eltűnt, csak néhány elhullajtott toll maradt utána.

Így aztán Tigris Teofilt felmentették, Paróka róka pedig újabb győzelmet írhatott a listájához.

Szaktudása nem csalóka,
ő a róka, hős Paróka,
arról szól e nóta strófa,
eltűnt a jó tyúk anyóka.

Vége

Előző oldal Norton