Tarot VI-Szeretők

Szépirodalom / Versek (1002 katt) Csillangó
  2011.07.01.

Ősi szépség fényének képében ragyog
lelkesen a néhol ében, néhol pediglen
hófehérségen átlüktető Fortuna istenasszony.
Nap álmatag sugarai hatolnak át a páratlan
mátkás s ifjúi alkonyon;
Kiknek magányt sirdogáló szív-lapjai
széltében voltak egykoron körbe-égetve,
Főnix színezüst csókjára
egy napon nyitják szemüket -
líra-szárnyakkal
ébredve.
 
 
Ikercsillagok glória-éneke
delírium-kavargással lészen lelkük
tajtékzó tengerében -
Együvé kerengnek, hisz’ egymásnak
születtek…
…le, földre - s még annak is előtte,
mikor édes anyjuk, szent kihordójuk
benseje kincsei közé gyűjtögette
égi fuvallat édeni mámorú éjtszakáit,
s legtisztábban tapintható, soha el nem múló
érzelmek elemi energiáit.

 
Habár ifjút kezdetben félénk lesütött pillák
sziklagörgetege gyötri s választja el mátkája
sugárzó tekintetétől,
Épp e félelemetes szépség sütkérező
sugara olvasztja később
pilláknak kövül fellegeit föl -
 
S könnycseppként gördül orcák tavaszpírján
alá eme lélek-olvadás -
Leánynak szeme kezeit nyújtva érette
lebegteti a szív eme halk szavú
varázs -
 
-sziluettjét-
 
S éppen úgy, ahogyan a Lét előtt
egymás energiáiból kezeket összefonván
öltöttek megfogható, külső alakot -
 
Úgy pillednek tova a lét odva felé
törtetvén, hol a könnyeket pergető
fény áttöri a Napot.
 
S mint lélekben a lélek - görülnek le ismét
s végleg egy könnycseppként
márványból szőtt
arcokon…

Előző oldal Csillangó