Ubul atya és a nagymosás

Neoprimitív / Írások (171 katt) Josh Ogren
  2021.06.15.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2021/6 számában.

Egy szép, nyári délutánon Ubul atya reverendát mosott a hátsó kertben.

Az ég hirtelen dördült egyet. Ubul atya úgy megijedt, hogy még a szappan is kipluttyant a markából. Utána kapva fellökte a hokedlit, a lavór egész tartalma pedig félig mosott reverendástól ráömlött a rajta lévő váltás csuhájára.

Szerzeteshez igen illetlen módon, ám mély átéléssel emlegette mindazokat, akiknek szülőanyja a Szaharában folytatott kisipari tevékenységet, majd rémülten körbenézett, hallhatta-e valaki. Gyorsan ledarált tíz hiszekegyet penitenciaként és megkereste a szappant.

Ubul atya immár két reverendát mosott.

Csendesen feltámadt a szél, a nekivetkőzött Ubul borzongani kezdett. Egyre tempósabban gyömköszölte a mosandókat, majd teregetni akart, ám nehezen boldogult a vizes csuhákkal. A szélben lengedező göncök egymásba akadtak, alig lehetett őket a kötélre csipeszezni.

A serény munkálkodás közben észre sem vette, hogy hirtelen elsötétült az ég. A felhők közül aranyló ragyogással ereszkedett lefelé Gábriel Arkangyal, ám a felhők közüli ereszkedés hirtelen megszakadt.

Ubul épp a csuhák szélét rángatta a szárítókötélnél, mikor a madzag hangos reccsenéssel pattant el foltozott, öreg glottgatyájában. A mennyei fény pompásan bevilágította a bokára csúszott gatyában pipiskedő, reverendákkal hadakozó Ubult.

Az Arkangyal döbbenten bámulta az elé táruló látványt. Ez nem lehet igaz… Micsoda egy perverz! Ez állandóan ezt csinálja?

Úgy döntött, hogy ilyen körülmények között mégsem lehet átadni az Úr üzenetét. Fejcsóválva visszafordult és egy villanással eltűnt.

Az ég kitisztult, a szél is enyhe szellővé szelídült.

Ubul testvér végre végzett. Ellenőrizte, tartanak-e a csipeszek, majd gyorsan körbenézett, nem látta-e meg valaki, de senki nem volt a környéken. Az atya megkönnyebbülve sóhajtott, hálát adott az Úrnak és Szent Ozmózisnak, valahogy magára ráncigálta a glottot, majd elindult a cellájába új gatyamadzagot keresni.

Mindeközben Odafent Szent Ozmózis és Gábriel Arkangyal ketten kétfelől püfölték az Úr hátát, aki a történtek utáni széles jókedvében félrenyelte a mannát…

Előző oldal Josh Ogren
Vélemények a műről (eddig 5 db)