Egész-ség

Szépirodalom / Versek (154 katt) Norton
  2021.03.26.

Az élettől csak ritkán kapom az áldást,
És másoktól sem remélek megváltást,
Mert rosszakat súg csak a józan ész,
Ha valaki önmagában nem egész.

Mindig szükség lesz egy más okra,
És felhevülten akaszkodik másokra,
De fájdalmat teremt csak a balga ész,
Ha valaki önmagában nem egész.

És többekkel együtt is csak töredék,
És fájdalmas lesz számára a kötelék,
És menekül messzire a józan ész,
Ha valaki önmagában nem egész.

És onthatja eszmékért a vérét,
És várhatja másoktól a békét,
De a „balsors” úgyis csak betetéz,
Ha valaki önmagában nem egész.

Így lehet biz elvárással másokhoz,
És kötheti önmagát az átkokhoz,
S ha tanácsot ad, az túl merész...
Ha valaki önmagában nem egész.

Vége

Előző oldal Norton
Vélemények a műről (eddig 2 db)