Útban a megvilágosodás felé

Szépirodalom / Versek (699 katt) Norton
  2019.04.27.


Kocka házakban kocka emberek,
Kocka autókban kocka hengerek.
Kocka életek, kocka rengeteg,
Kocka fák alatt kocka gyermekek.

Termék lett az erény, termék lett a béke,
Termék a szeretet, a lélek üdvössége.

Termék a hatalom, a párthívek egysége,
Termék a tisztelet, a népek szövetsége.

Termék a hazafi, és termék a becsület,
Termék a hazugság, és termék a feszület.

Termék lett a múltunk, termék itt már minden,
Termék lett a vallás, termék lett az isten.

Kocka katonák, kocka seregek,
Kocka orvosok, kocka betegek.
Kocka adagok, kocka ételek,
Kocka nappalok, kocka éjjelek.

Termék a valóság, tévében az élet,
Termék a vezér, ki soha el nem téved.

Termék a csalódás, termék lett a remény,
Termék lett a leány, termék lett a legény.

Termék a szerelem, és termék már a nyár,
Termékeit ontja rád, a Teremtő Gyár.

Termék az ébrenlét, termék lett az álom,
Termék a szabadság, termék lett a járom.

Kocka intézetben magukra hagyottak,
Kocka temetőkben kockák a halottak.
Kocka sorsok nyikorognak… szívekben a tőr,
Szögletesen kelepel egy gépi madár csőr.

Kockák az állatok, kockák az emberek,
Kockák a földek és kockák a tengerek.
Kockák a csillagok, kockák a fellegek,
Kockák a zászlók és kockák a nemzetek.

Egy robotpár ül a padon…
Az ajkuk összeolvad.
Gépi csókot váltanak most,
Majd bámulják a Holdat.


Vége

Előző oldal Norton