A lótolvaj tárgyalása

Szépirodalom / Abszurd (771 katt) Kozma Norbert
  2014.09.02.

- Kérem a vádlottat, hogy álljon fel!… Nem hallja? Kántor István, álljon fel!
- Jajj, elnézést, uram! Nem tudtam, hogy nekem beszél. Hát híjjon csak nyugodtan Pista bácsinak!
- Az itt nem elfogadott.
- A dolgaimat visszakaphatom?
- Egyelőre nem.
- Hát már maguknak is alamizsnára van szükségük?
- Mindent, amit magánál találtunk, el kellett koboznunk az ítélethozatalig. Amennyiben ártatlannak bizonyul, mindent visszaszolgáltatunk.
- Hogy mit tetszik mondani?
- Visszaadunk magának mindent, amit elvettünk. Most térjünk, kérem, a tárgyra. Mit tud felhozni mentségül?
- Kérem szépen, nem tudom, mirül beszél.
- A tegnap történtekről. Elmondaná, hogy miért tette, amit a hajnali órákban elkövetett?
- Hát a disznóknak enniük kell, jó uram, én csak megetettem őket, mint minden nap.
- Nem azt! Arról az állatról beszélünk, melyet ön jogtalanul eltulajdonított.
- Hogy mit csináltam én vele?
- A ló, amit ellopott.
- Hát errül van szó? Nem loptam én el, gyütt az utánam magátul. Pont a káposztafődre tartottam, az meg követett.
- Mondja el, kérem, hogy mi történt.
- Kérem szépen, az egész öt éve kezdődött. Épp a felhőket nézegettem…
- A rövidített verziót!
- Rendben. A Jancsi kőcsön kérte az ekekapámat, oszt baszott visszaadni.
- Kérem a vádlottat, hogy fegyelmezze magát.
- Az meg ki?
- Hát maga!
- Ja, értem! Mondtam már, hogy szólítson Pista bácsinak. Mindenki úgy hív.
- Elég! Mondja, kérem, mi köze az ön szerszámának a tárgyhoz?
- Hogy az én szerszámomnak? Kérem szépen, annak rég nincsen már köze semmihez. Tegnap is mondta az asszony, hogy vigyek már be neki egy uborkát a kertből. Tudja, mert az olyan alakú, mint a…
- Elég! Az ekekapa! Hogy kapcsolódik az ellopott lóhoz?
- Hát a Jancsi rátette.
- Figyeljen ide, kérem! János azt vallotta, hogy látta magát…
- Az hazudik! Mindig is egy hazug vót!
- Ne szakítson félbe!
- Én, jó uram? Hogyan tehetném? Hát meg vagyok bilincselve.
- Rendben… A tárgyalást elnapolom, a következő tárgyalás időpontja két hét múlva lesz, amit nyugdíjazásom miatt már nem én fogok levezetni.

Előző oldal Kozma Norbert
Vélemények a műről (eddig 3 db)