Tájképek

Szépirodalom / Versek (1179 katt) Lir Morlan
  2014.05.15.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2019/2 számában.

Áldott enyhet ígér a megnyúló árnyék,
Leheletkönnyűen közelgő fuvallat,
Mélyzöld tüzű levél moccanatlan áll még,
Oltalmazó fészek víg madárdalt hallat,
Suttogó fűzfaág nagy titkokról vallhat.

Temérdek gyermekét játszani engedi,
Álmot aranyporral fest a fellegekben,
Járt ösvények nyomát fátylával elfedi,
Rőt lombkoronáján fény táncol mind szebben,
Arany díszruhája nehéz fénnyel lebben.

Hólepte bálterem víg táncban gomolyog,
Uszálynak jéglepel hull alá a fákra,
Libbenő hókristály-keringő kavarog,
Lassan újabb pehely telepszik az ágra.
Ódon lélek lebben át a boldogságba.

Lágy madárdal ruhát öltenek most a fák,
Eleven fehérrel fest felhőt az égre,
Virágkoszorút kap mind a szűzi faág,
Égszínű tótükrön egy hullám kél éppen.
Lélek ébred újjá a remény színében.

Előző oldal Lir Morlan
Vélemények a műről (eddig 3 db)