UFO?!

A jövő útjai / Konspiratológia (1122 katt) Homoergaster
  2013.03.19.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2007/3 számában.

1998. május 31-re virradóra 0:30 és 1 óra között valamikor láttam valamit az égen. A címként szereplő szót azért nem írom le újra, mert nem igazán szeretem. Túlságosan elkoptatták az utóbbi években. Az a messianisztikus felhang, ahogy kiejtik általában, taszít. A nem azonosított repülő tárgyakkal kapcsolatban fenntartásaim vannak. Ez nem azt jelenti, hogy badarságnak tartom ezt a témát, épp ellenkezőleg, a jelenséget létezőnek fogadom el. Amivel kapcsolatban kétségeim vannak, az az általánosan elterjedt hit, hogy ezek a tárgyak földön kívüli eredetűek.

Úgy vélem, ha ezek a tárgyak más naprendszerekből idejött űrhajók lennének, egy nálunk sokkal fejlettebb idegen civilizáció képviselői, már régen meghódítottak volna minket. Ez persze nem azt jelenti, hogy szükségszerűen terrorisztikus lenne ez a megszállás, de mindenképpen megszállás lenne, mégpedig nyílt megszállás. Annak ellenére hódítás lenne ez, hogy az emberiség bőven profitálhatna belőle, ha békés szándékúak lennének. Mi akkor is megszállásként értékelnénk, és ismerve az emberi szellemet akadnának lázadó forradalmárok is bőven. Természetesen hiszek benne, hogy az univerzumban bőven tenyészik az élet, és az értelmet sem tekintem az ember privilégiumának. Egyáltalán nem vagyok szkeptikus ebben a témában, csupán attól viszolygok, hogy minden különös dolgot az állítólag idelátogató szürkék és társaik nyakába varrjunk. A nem azonosított égi objektumok léte vagy nem léte már régóta nem képezi töprengés tárgyát számomra, az eredetük viszont annál inkább.

Azon a május végi hajnalon éjszakás műszakban dolgoztam. Éppen az utolsó csapat tehenet hajtottam fel fejésre, amikor a dolog történt. A gyönyörű szép csillagos ég látványában mindig szívesen gyönyörködtem, ezúttal azonban véletlenül tekintettem fel. Teljesen elmerültem gondolataimban, amelyek meglehetősen nyomasztó téma, egy korlátozott vagy globális nukleáris háború körül keringtek. Pakisztán és India földalatti robbantásai erősen foglalkoztattak. Esélyt latolgattam. Ide kívánkozik, hogy a témában, világéletemben pesszimista voltam. A hidegháború megszűnése egyáltalán nem hozott megkönnyebbülést a számomra.

Éppen egy Pakisztán és India közt kirobbanó lehetséges háború esetleges eszkalálódásának lehetőségét elemeztem magamban, amidőn megpillantottam az égen valamit. Egy tejszerűen fehér körnek látszott. Látszólagos nagysága 5-10 cm körüli volt. A fehér fény a szélein elhalványult, áttetszővé vált. Mozgásának iránya nagyjából délkelet-északnyugati volt. Biztos vagyok benne, hogy nem lehetett reflektorfény, mivel az ég felhőtlen volt. Vízszintes mozgása is kizáró tényező. A legmegdöbbentőbb azonban a sebessége volt. Fel és eltűnése között legfeljebb 5 másodperc telt el, és ezalatt bejárta a teljes égboltot. A látványa szinte beleégett a retinámba, a számomra elképzelhetetlen iszonyatos sebessége pedig mélyen megrázott.

Természetesen ettől a pillanattól kezdve ejtettem Indiát és Pakisztánt, és a munkaidő hátralévő részét a döbbent találgatás töltötte ki: mit is láttam? Persze igen élénken figyeltem az eget, de hullócsillagokon és repülőkön kívül nem láttam már mást. A munkatársaim megmosolyogták izgatott beszámolómat, de hát általában mindig ez történik a szemtanúkkal. Az eseményt senki sem látta rajtam kívül.

Az a helyzet, hogy mint azt már fentebb írtam, nem igazán hiszek az ufókat irányító idegen értelmes lényekben. Felmerül a jogos kérdés, akkor mégis hogyan magyarázom e jelenséget? Természetesen megvan a saját nézetrendszerem ebben a kérdésben is. Van egy számomra sokkal elfogadhatóbb elmélet, mely szerint ezek a nem azonosított tárgyak ember alkotta eszközök. Úgy képzelem, hogy az emberi kultúra és technológia két párhuzamos vonalon fejlődik. Az egyik a mindenki által ismert és hozzáférhető szint, a másik egy rejtetten élő embercsoport több száz, vagy több ezer évvel fejlettebb szintje.

Hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy az emberi nem sokkal idősebb, mint azt a jelenlegi tudomány elismerni hajlandó. Erre számtalan jel utal. Sok olyan bizonyíték van, amelyet szándékosan nem vesznek figyelembe, s amelyek azt bizonyítják: az anatómiailag modern ember több mint tízmillió évvel ezelőtt is létezett már. Ezek az eltitkolt kőeszköz és csontvázleletek megkérdőjelezik a darwini evolúció elméletét az ember esetében legalábbis. Az is egyre inkább bizonyítottnak látszik, hogy az emberiség többször élt át hullámhegyeket és -völgyeket története során technológiai és kulturális értelemben. Az utóbbi időben olyan benyomásom támadt, hogy a nagy világvallásokat egy magas szintű technológiával rendelkező csoport kreálta a múltbéli emberek irányíthatósága és ellenőrzése végett.

Léteznek azonban olyan nyomok is, melyek emberi eredetűeknek látszanak, kormeghatározásuk szerint azonban olykor több százmillió évesek. Erre csak egy megoldást tudok: időgép!

Előző oldal Homoergaster