Értelmetlen egypercesek

Szépirodalom / Abszurd (1601 katt) Szörcs
  2012.12.26.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2013/1 számában.

A varázslatos teázás

A szerzetes lótuszülésben helyezkedett el. Egyenes gerinccel elmélkedett, miközben az előtte gőzölő teát figyelte. Szertartásos mozdulattal keverte meg a forró italt a kiskanállal, majd a szájához emelte a porceláncsészét és kortyolt egyet belőle. Lehunyt szemmel élvezte az ízt, majd lerakta a csészét maga elé. Lassan fújta ki a levegőt. Sóhajtása ködként gomolygott. A Himalája bércein mindig nagyon hideg volt, és ő kinn ült a szabadban. Alatta iszonyatos mélység, fölötte a kolostor lépcsője. Jobb kezével felvette a mellette heverő kisméretű imamalmot, és forgatott rajta párat, majd visszarakta a földre. Aztán újra a teának szentelte a figyelmét. Olyan öröm áradt szét az őszes kecskeszakállal ékesített arcán, mintha a világ legfinomabb italát élvezte volna éppen. Neki talán az is volt. A csésze szinte a szájához nőtt, amint belekortyolt. A kopaszra borotvált fejen mosolyogva verődött vissza a napfény. Ó igen, a Himalája bércei…

Lerakta a csészét, és megforgatta az imamalmot, miközben lehunyt szemmel a légzésére figyelt. Aztán az óramutató járásával megegyezően háromszor megkavarta a teáját. Földöntúli örömmel a szájához emelte a csészét, de ekkor felrobbant a feje.

***


A megmentő

A csinos, fiatal nő nagyon sikoltozott, amikor a gazfickók két oldalról megragadták.

- Most elkaptunk, te kurva! - morogta az egyikük, egy nagyorrú, émelyítően büdös csavargó. - Mindjárt megtudod, hogy mi a jó!
- Ilyet otthon sose kapsz! - bólogatott a másik, egy fekélyes arcú, szuvas fogú alak, miközben a melleit fogdosta. - Csodálatos élményben lesz részed.

Szájszaga szinte letaglózó volt. A nő megpróbált kiszabadulni támadói szorításából, de sajnos esélye sem lehetett rá, hiába kapálódzott. A sikátor kihaltnak tűnt, az éjszaka pedig kegyetlenül nyomasztó hangulatot árasztott. A barna hajú, húszas évei közepén járó hölgy finom vonalakkal rendelkező arcán határozott rettegés áradt szét. Mohó kezek a fenekét fogdosták, és a szoknyáját tépkedték.

- Mindjárt meglátod, csak várj… ott a kuka mögött kapsz valamit.
- Kérem, ne!

Már majdnem rosszul lett az undortól vegyes félelemtől, de ekkor megérkezett a megmentő!
A férfi magas volt és izmos. Acélos pillantása mintha mindent felölelt volna.

- Zavarok?
A támadók megdermedtek egy pillanatra.
- Húzz innen a picsába, amíg megteheted! - kiáltott aztán az egyikük, és elengedvén áldozatát, elővett egy rugós kést. - Mindjárt kiszablak, te féreg! Miért kell mások dolgába ártanod magad?
Előrelépett párat, de ekkor az idegen gáz sprayjel a szemébe fújt.
- A kurva anyád! - kiáltott a csavargó, ám ekkor olyan ütés érte az arcát, hogy tüstént összeesett.
A másik férfi ekkor rémülten hátrálni kezdett.
- Csak szórakoztunk kicsit… nincs abba semmi rossz!

Az idegen rámozdult, mire rohanni kezdett a sikátor túlsó vége felé. A megmentő fölényesen nézett utána, és elrakta a gázsprayt. A nő odaszaladt hozzá, és valósággal a nyakába omlott.

- Jaj, istenem, csodálatos, hogy éppen erre járt, köszönöm! - hadarta megkönnyebbülten. - Sose hittem volna, hogy vannak még ilyen úriemberek! Az élete kockáztatásával védett meg a legrosszabbtól! Ha nem jön, nem is tudom, mi lett volna, bele se merek gondolni! Hogy hálálhatnám ezt meg?
A férfi mosolyogva nézett rá.
- Úgy, hogy szétrakod a lábad.

***


A gyászoló szerzetes

Rinakocsa magába mélyedve sétált a hóesésben. A barátját gyászolta, aki meghalt: szétrobbant a feje. Az értelmetlen halál miatt mázsás súlyok nyomták Rinakocsa vállait. Istenem, miért? Miért, miért, miért? Annyira nyomasztotta a bánat, hogy körülötte megolvadt a hó.

***


A bajnok

Krull, a barbár akár egy rendíthetetlen szikla magasodott a földön szenvedő ellenfele fölé. Az aréna földje vöröslött a vértől. A közönség valósággal őrjöngött a gyönyörűségtől. A medvetestű harcos kíváncsian figyelte a cézár kezét: hüvelykujj a föld felé nézett!

- Halál, halál! - ordították ütemesen a nézők.

Krull ekkor megemelte a hatalmas kétkezes kardját, és levágta a saját fejét.

***


A könnyelmű hölgy

A göndör hajú, izmos pasas begombolta a sliccét, és a kuka mögött heverő nőre nézett. A sikátor kihalt volt, a sötétség nyomasztó. A fiatal nő halkan sírdogált.

- Legközelebb figyelj oda, hogy kivel menteted meg magad! - mordult rá a férfi, aztán faképnél hagyta.


Vége

Előző oldal Szörcs
Vélemények a műről (eddig 7 db)