Inzert´56

A jövő útjai / Novellák (1367 katt) Homoergaster
  2012.10.06.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2007/10 számában.

...Az első időutazó a vállgödrébe illesztette a fegyverét, és az optikába nézett. Megjelent benne az álhomlokzat és a mögötte lapuló ávós. Éles felvillanások jelezték, ahogy célzott lövéseket adott le. Az első időutazó állított a felbontáson. A szálkereszt befogta a férfi szívét, ott dobogott a szeme előtt. Meghúzta a ravaszt. A puska halkat köhintett. Az optikában a férfi úgy eltűnt, mintha láthatatlanná vált volna. Az utas meghökkenve lekapta az arca elől a puskát. Puszta szemmel bámult a messzeségben derengő épületre, aztán halkan elkáromkodta magát.

- Csessze meg! Tudtam, hogy gáz lesz, ha sietve tárazok.
Dühösen odafordult a másik időutashoz.
- Ennek te vagy az oka! Te sietettél engem!
A másik vállat vont.
- Legközelebb csak akkor mentelek meg, ha kifejezetten kéred.

Az első utas legyintett, kirántotta a puskából a tárat, a csőből a golyót, és odadobta a második utasnak. Az rábámult a kezében tartott tárgyakra. Ő is káromkodni kezdett.

- B...meg!
Az SS legény odahajolt hozzá.
- Mi baj? - kérdezte tőle.
A második utas rávigyorgott, aztán megmutatta neki a tárat.
- Ez a mi csodafegyverünk!
A fiú kissé sértődötten húzódott hátrább.
- Csak gúnyolódj...

Az egyik felkelő mászott a helyére. A második utas közben visszagyömöszölte a tárba a lőszert, és szélesen mosolygott. A felkelőkre pillantott, aztán meglóbálta a kezében tartott tárat.

- Páncéltörő! Átviszi a legjobb páncélt is. 2002-es évjárat.
- Képzeld el, mit művelt az ávós tüdejében! - vetette oda az első utas foghegyről.

A második utas odadobta a felkelőknek a tárgyat. Azok zsibbadtan meredtek rá, láthatóan el voltak bűvölve.

- Nem hiszem, hogy szét akarok ott nézni - folytatta az első utas.
- Nem csak azért, mert foszlányos az ipse, hanem azért se, mert sugároz. No, nem a szabadság, egyenlőség, testvériség nagyszerű ideáját! Neemm... Egészen mást.

Ezzel egy másik, nem kevésbé veszélyes külsejű tárat nyomott be a fegyverbe. Halk kattanással csúszott a helyére. A második időutas rámutatott a tárra.

- Gyengített urán van benne. Állítólag így nagyobbat szól - közölte drámai hangsúllyal.

A fiú, aki a kezében tartotta, hirtelen úgy érezte, hogy sütni kezd. A felkelők úgy bámulták a csillogó fémdarabot, mintha az legalábbis atombomba lett volna. Az első időutas közben ismét a vállához emelte a puskát, és belenézett a digitális távcsőbe. Új célpont után nézett...

a vég

Előző oldal Homoergaster