A Végtelen esője

Szépirodalom / Versek (1270 katt) Csillangó
  2012.06.28.

Ég szárnyai, a fellegek,
Halk mámorral repdesnek.
...észre sem veszik a sebeket...

Szertefoszló szárnyaik peregnek,
S az égben a könnycseppek
...földerengnek...

Bolygók szépsége sebezte meg őket,
Azelőtt nem láttak mást, csak a földet.
...mélán törik meg a csöndet...

Bágyadt illatú lombok susognak,
Lehulló cseppjeik álmokat suttognak.
...lélek mélyére lopakodnak...

Szelek örvényéből felsejlő,
Óceánná váló eső
...végtelensége eljő...

Hangja hárfát idéz,
Zuhogása szíveket igéz.
...felsóhajt a vidék...

Elhallgatott immár muzsikája,
Elmosódott lett ragyogó tánca.
...csillagként tekint az éjszakába...

Órák pergésével majdan
Egy árva esőcseppé halkan
...válik a viharban...

S a végtelen ajkán fogant
Égi óceán hant
...egy éjen átsuhant...

Végzete minden életnek,
Mi óceánt hint a léleknek
...cseppként inteni az isteniségnek...

Előző oldal Csillangó