A neoprimitivizmusról

Neoprimitív / Írások (4747 katt) Jimmy Cartwright
  2012.01.22.

Úgy gondoltam, érdemes írni arról pár szót, mi is a neoprimitivizmus, hogyan definiálják, s mi, Lidércfényesek, hogyan viszonyulunk hozzá. Írásom jórészt internetes publikációkon alapul, minden esetben megjelölve a forrást, így inkább tekinthető gyűjteménynek, mint valódi cikknek a témában. Kezdjük azzal, hogyan is határozzák meg ezt a művészeti ágat, mit is takar a neoprimitivizmus fogalma.

A neoprimitív fogalom meghatározásai

"A primitív művészet utánzása a hivatásos művészetben, a folklorizmussal rokon jelenség. Szoros kapcsolatban van az őskori művészek sajátosságainak utánzásával és az orientalizmussal is, annál is inkább, mert általában nem nagyon különböztették meg egymástól a keleti primitív és nemprimitív művészeteket. Különösen a romantikára jellemző, a neoprimitivizmus pedig a 20. sz.-i avantgardeban bontakozik ki."
http://www.kislexikon.hu/primitivizmus.htm

Neoprimitív művészet
Autodidakta művészek primitív, naiv szemléletet tükröző alkotásai. Első és legnagyobb képviselője H. Rousseau volt. Városi, kispolgári és falusi jellegű változata egyaránt a népművészettel rokon."
http://www.kislexikon.hu/neoprimitiv_muveszet.html

"A primitivizmus új formája, a mai irodalmakban és művészetekben a hagyományok átvétele, a tradicionalizmus jellemző megnyilvánulása. Sokban hasonlít a neofolklorizmus jelenségéhez, eltér azonban attól a kiindulópontnak választott primitív kultúra milyenségében, szinkretisztikus jellegében, valamint abban, hogy itt a hagyomány gyakorlatilag élőnek tekinthető. Egyes formáit vagy területi megnyilvánulásait külön néven is nevezik (négritude, indigenismo). (primitivizmus, primitív költészet)."
https://christal.elte.hu/curriculum2/Neprajz/82Vereb%E9lyi/folklorisztika_es_rokonteruleteinek_fogalmi_rendszere/neoprimitivizmus.html

"Neoprimitív művészet
Rendszeres tanulmányokat nem végzett vagy tanulmányaik szellemével azonosulni nem tudó művészek gyermeki világszemléletet tükröző alkotásainak összefoglaló elnevezése"
http://www.idegen-szavak.hu/keres/neoprimitív-művészet

Mint láthatjuk, többféle megfogalmazása van, ám a lényeg ugyanaz. A lehető legegyszerűbb eszközökkel, primitíven kifejezésre juttatni valamely érzést, gondolatot.

A neoprimitív művészet képviselői

Johan Hugó (1890, Pécs - 1952, Budapest)
Festő. Pécsett, Kolozsvárt és Firenzében tanult. 1920-ban Zágrábban Stefán Henrikkel közösen csoportos kiállítást rendezett. 1921. őszétől Caesar Klein kubista mozaik díszítő tervező berlini műtermében, azután Gottfried Heinersdorf üvegfestő intézetében dolgozott. 1923-ban Budapesten telepedett le, és megalapította az Országos Üvegfestészeti Műhelyt. Festett üvegablakokat készített a szegedi fogadalmi és a kaposvári új templom részére. A neoprimitivizmus stílussajátosságaival finoman ható festő.
http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/j/johan/index.html

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)

"Az expresszionisták, mindenekelőtt Egon Schiele munkássága s az elsősorban Paul Klee nevével fémjelzett neoprimitivizmus egyszerre hatott rá, segítette az ötvenes évek elején, hogy fölépítse sajátosan dekoratív, spirális formákból öszszerakódó képi világát. "
http://www.mn.mno.hu/portal/529043

Csontváry Kosztka Tivadar (1853, Kisszeben - 1919, Budapest)

Művészetét nem lehet meghatározott stílus kereteibe foglalni, egyformán jellemzi a varázsos realizmus, a szimbolizmus, a mitikus, szürrealisztikus hang, az expresszionizmus, a posztimpresszionista dekoratív sommázás, a divizionista megoldás és a neoprimitív iskola üdesége. E különféle irányok azonban szuverén egységbe olvadnak művészetében.
http://www.owl.hu/owl/bginfo/43festeszet/magyar_festok.html

Baktay Patrícia textilművész

Képzőművész és tanár; rajzpedagógiai munkája mellett az 1980-as évek eleje óta állít ki. Egyéni hangvételű plasztikái, vegyes technikával applikált sík munkái természetes anyagokból, elsősorban nemezből és papírból készülnek. Műveiből mesélőkedvű, színes világ bontakozik ki, melyre nagy hatással volt a folklór, a pogány mítoszvilág, továbbá a neoprimitív és szürrealista művészet.
http://www.somogy.hu/index.php?cid=4496

Korniss Dezső: Tücsöklakodalom (olaj, vászon; részlet), 1948.

Szürrealisztikus játékossággal teli szín és vonalritmusa (Tücsöklakodalom 194 hol tárgyi elemeket is tartalmaz, hol anélkül érvényesül. Inkább Klee festészetével rokonítható Gyarmathy Tihamér ekkori nonfiguratív művészete. Bán Béla alkotásain még néhány évig régebbi szürrealisztikus kompozícióinak izgatottsága érződött.
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/30het/muvtori/muvtori30.html

A neoprimitív művészet megnyilvánulásai


"Testábrázolás, groteszk, mitikus-neoprimitív beszédszituáció
Ennek a - szólások által a hétköznapi beszédben is fenntartott - diszkurzusnak az a jellegzetessége, hogy a tárgyi világra rávetíti az emberi testet, annak részeit. Nem egyszerű megszemélyesítésről van szó. Egy mindent átfogó antropomorfizáció és terriomorfizáció groteszk világába lépünk, ahol a legabszurdabb módokon a bábok, a hamutálca, a virágok, az égitestek, a csontok élik érzelmi életüket, beszélik meg gondjaikat. A Csont a csontnak c. ciklusban a csontok tanakodnak: "Mit csinálunk most / Tényleg mit csinálunk / Most velőt vacsorázunk / A velőt ebédre megettük / Most az üresség korog / Akkor zenélünk / Mi szeretjük a zenét / Mit csinálunk, ha jönnek a kutyák / ők szeretik a csontot / Akkor megakadunk a torkukon / És élvezkedünk". (A kezdet után)"

"Sziveri e mitikus kód, neoprimitív poétika kialakításakor első és második könyvében nem a népdal egyszerű formáival él, hanem bonyolultabb, szabálytalanabb formákat teremt, de a "VOX HUMANA", az emberi hang, a kérdés, a felelet, a párbeszéd, a fejtegetés lehetősége nyűgözi le a vers írásakor."
http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2008/03/22/main.php?l=j2.htm

"A beat irodalom
A beat-zene is visszatérés a primitivizmushoz; a neoprimitivizmus elnevezést akasztják rá, ami - azon kívül, hogy divatos - igen találó is. Azok a fiatalok, akik magukénak vallják ezt az irányt, megpróbálják társadalmukat elfogadható módon, saját ízlésükre átalakítva, önmagukhoz közelíteni. Zenéjük a lelkiviláguk, belső én-érzésük és az ehhez nem szinkronban igazodó külső élet szintézisének, szinkronizálásának kifejeződése."
http://literatura.hu/irok/xxszazad/amidrama/beat_irodalom.htm

Paul Klee képei
http://images.google.com/images?um=1&hl=hu&client=opera&rls=hu&q=Paul+Klee&btnG=K%C3%A9pek+keres%C3%A9se


A neoprimitivizmus térhódításának társadalmi és egyéb okai, gondolatok

"A hatvanas évek végén egy olyan lelkiállapot alakult ki, ami úgy jellemezhető, hogy a régi szubjektum-objektum tudat érzete, amelyben az egyén csupán az össztársadalom egy tagja, átadja a helyét egy új és magasabb rendű tudatformának. Ennek következtében az eksztatikus metafora sok formája újra megjelent. Úgy látszott, hogy bizonyos drogok valamennyire előidézhetik a környezettel való azonosságérzetet; a jóga- és Zen-mesterek koncentrációs gyakorlatai roppant népszerűvé váltak; úgy tűnt, hogy a dalénekesek és a rockfesztiválok egy új bajtársiasság eszméjét szimbolizálják. A neoprimitivizmus egy korszaka volt ez, egy az eksztatikus zene vagy a vizuális gyújtópontú szemlélődés által megújított identitás korszaka."
http://www.epa.oszk.hu/00000/00002/00024/frye.html

"Valóban, ez az újfajta életérzés, Lebens Gefühl, a németekből egy olyan, valóban új mentalitást és kultúrát hozott létre, amit nagyon határozottan ők maguk neue deutsche Welle-nek neveznek a zene területén és például bármennyire együgyű is a Triónak a működése, ami egy tipikus neue Welle zenekar, náluk még egy nagyon erős, provokatív neoprimitivizmus is megjelenik. Na most azt akarom ezzel mondani, hogy a németek borzasztó határozottan fölvállalták, nem azt mondom, hogy a nemzeti identitásukat, de a jelen német helyzetüket, és erre nagyon precízen reagáltak a zenében, képzőművészetben, építőművészetben, és számomra a legjelentősebb módon a filmben, amiről eddig még kevés szó volt."
http://www.artpool.hu/Al/al07/Ujhullam.html

A Lidércfény és a neoprimitivizmus kapcsolata

A fenti alapokból építkezik a Szentesen is többek által művelt neoprimitivizmus. Az alkotók a lehető legegyszerűbb, legprimitívebb módon ragadják meg a mondanivaló lényegét. Hiszen szerintünk a modern neoprimitivizmus elmaradhatatlan eleme a mondanivaló, amely nélkül az adott mű legfeljebb csak primitív lehet.

Az írásos művek elsőre sokszor nehezen érthetők, de annál nagyobb fejfájást (időnként szó szerint) tudnak okozni, ha valaki megérti azokat. Szövegezésük, mondatszerkesztésük, történetszövésük egyáltalán nem a megszokott, még ha elsőre netalán úgy is tűnik.

A képi alkotások a lehető legegyszerűbben ábrázolják az adott témát, néhány vonal, 4-5 szín jellemző általában rájuk, ha egyáltalán az alkotó színez, mégis hihetetlenül kifejezőek és a lényeg velejébe hatolóan mutatják be a téma és az alkotó viszonyát.

A zenei repertoár is hasonlóan alakul, 2-3 akkord és 4-5 hang már soknak számít 1-1 számon belül. Vérprofi neoprimitív zenészek képesek akár fél órán keresztül egyetlen húr pengetésével szórakoztatni a közönséget! (Magam láttam és hallottam! Fergeteges volt... a közönség pedig magán kívül!)

Neoprimitív művek például Elmerik "Hullámzik a tenger", vagy "Sűrű a bozótos" képi alkotásai, vagy Jimmy "Gyön a vihar a házikóra" elnevezésű grafikája. De említhetnénk például Kapitány "Enter" című írását, illetve Jimmy "Alko-hol" című szösszenetét is.

A neoprimitív stílusban alkotók közül azonban fényes csillagként emelkedik ki Mesterem, akinek munkássága e téren számunkra szinte felfoghatatlanul fontos. Az "A szocializmus egyik hibája", a "Metabiszulfit", a "Dudvarakás", a "KI vagyok?", a "Zugevő", vagy az "Iszapvámpír" alapjaiban rengetik meg az emberi gondolkodásmódot. Ezek jó része megzenésítésre is került a szép emlékű Kg.S.T. zenekar által, mely 3 egész estés, telt házas koncertet tudhat maga mögött. Mivel vérprofi neoprimitívek voltak, a csúcson hagyták abba, ahogy azt kell. Azóta többen érdeklődtek a zenekar után, koncerteket, videoklipet, CD-t (vagy bármilyen hanghordozót) követeltek, ám a tagok hajthatatlanok. Nem pazarolják tehetségüket és energiájukat ilyesféle dolgokra. Sőt! Olyan hihetetlenül profik, hogy egymással is megszakították a kapcsolatot, hogy véletlenül se dobjanak össze egy DVD-re való hanganyagot egy fél délután alatt, az épp kezükbe akadó, zeneszerszámnak minősített eszközökkel.

Nos, nagyjából-egészében ekként viszonyul a Lidércfény a neoprimitivizmushoz.

Előző oldal Jimmy Cartwright
Vélemények a műről (eddig 1 db)