Szárnyaló érzelmek

Szépirodalom / Versek (959 katt) bel corma
  2011.12.09.

Éles tőr karcos szilánkja,
véres könny bíbor virága
szívünk romjain.

Egy múló emlék csak, némán
megcsókol majd minket mélán
lelkünk ormain.

Néma hangokká dermedő,
sápadt ajkunkon szenvedő
fájó kétségek.

Fényünkben fulladó árnyak,
lényünkben szunnyadó vágyak:
tiszta érzések.

Előző oldal bel corma