Az ócskás – 24. rész – Disznófej

Horror / Novellák (540 katt) Erdős Sándor
  2023.03.30.

A húsvágóbárd lesújtott, szétnyitva a bőrt és a húst, csontot törve, mikor Chubby, a városban lévő hentesüzletében a napi áruját készítette elő. Egyetlen és jól menő hentesüzlet volt az övé, amivel meglehetős vagyona is lett az elmúlt évek során, és még egy alkalmazottra is szert tett, aki a disznókat szúrta le az üzlet mögött, miközben ő odabent a húst aprította és árulta. Chubbyt nem szerette senki önmagán kívül, lévén igen arrogáns és durva fickó volt a hatalmas termetű, örökösen izzadó hentes, ám ez őt egyáltalán nem zavarta.

– Gyorsan bökjél le még egyet! – kiabált hátra segédjének, Georgnak, aki sietve engedelmeskedett utált gazdájának, és egy nagy kést felkapva az üzlet mögé sietett, leszúrni még egy disznót.

A pult mögött állva megpillantott Chubby egy vándor ócskást aki az áruját vizsgálgatta, ám a fickó egyáltalán nem tetszett neki, ezért rákiáltott:

– Takarodj innen, vagy te is itt végzed a többi disznó között! – Megtehette, hogy elzavarja, hiszen ő a nagy Chubby nem volt rászorulva ilyen jöttmentek pénzére, mikor az úri dámák szolgálói épp eleget vásároltak tőle.

Az idegen meg is fordult és szó nélkül ki is ment az üzletből, ám távoztában egy rézérmét hullajtott a pult elé, amit a hentes fújtatva felvett, és a kötényébe rejtett a többi mellé. Egyáltalán nem érdekelte, hogy netán az idegen véletlenül ejtette le az érmét, ő úgy érezte teljes hittel, hogy ez jár neki, amiért az ocsmány képét kellett néznie pár percig. Hangos visítás jelezte az üzlet mögül, hogy Georg eleget téve gazdája kérésének, lebökött még egy disznót. Chubby körbepillantott az áruján, és úgy látta, pár órára elegendő lesz a hús, ezért segédjének azt az utasítást adta, hogy három óra múlva még egyet bökjön le, de addig is takarítsa ki az ólakat, amik szintén az üzlete mögött sorakoztak.

Jövedelmező remek napnak ígérkezett a mai, hiszen a délelőtt felénél már szinte az összes árut eladta, ezért hálát rebegett önmagának, amiért szólt Georgnak, hogy bökjön le majd még egy disznót. „Utána is kell néznem neki, mert még képes valahol lustálkodni.” – gondolta, és a bolt mögé indult megregulázni segédjét. Ahhoz nagyon is értett, ezért rettegett tőle mindenki, aki a közelébe került, és nem tetszett neki. Miközben hátrafelé döcögött, a kötényében lévő pénzt a bolt rejtekében elhelyezett kazettába dobta, és ráfordította a kulcsot, észre sem véve, hogy az ócskás által elejtett érme túlvilági zöldes fénnyel világít.

Georg a segéd levette a hatalmas, disznóölésre használt kést a falba vert szögről, és elindult az ól felé, hogy leszúrjon még egy disznót. Letelt a három óra, amit a gazdája kiszabott, és nem szeretett volna tőle verést, ezért sietett eleget tenni a parancsának. Már csak két jószág árválkodott az ólban, egy kisebb és egy nagyobb, úgy gondolta, leböki a nagyobbat, akkor talán mára vége is lesz ennek az utálatos munkának, annak a húsa talán elég lesz ma. A kést maga előtt tartva elindult a disznó felé.

Chubby nem értette, mi történt vele, miért áll négykézláb, és miért közelít felé a segédje egy hatalmas késsel a kezében. Rá akart üvölteni de csak panaszos röfögés tellett tőle. Mikor a kés a nyakába hatolt, és a vére elkezdett belőle ömleni, egy hatalmas visítás hagyta el torkát, utoljára.

Előző oldal Erdős Sándor