A temetőkapun túl

Horror / Versek (400 katt) Violet C. Landers
  2022.05.03.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2022/8 számában.

A zord, hideg temetőkapun túl
Időnként túlságosan bealkonyul.
Síri hangok betöltik a kertet,
Odavonzva minden érdekeltet.
Vizsgálják, van-e élet a halál után,
S mennyire mérgező a propán-bután.

Ágas-bogas fák és bokrok között
Egy hontalan lélek szembe jött.
Testét fehér lepel fedte, takarta,
Életét még most is élni akarta.
Nem számít már tér és idő,
Hisz' számára meddő tényező.

A temető kapun túl hideg sírok,
Élettelenül emelni nehezen bírók.
Rajta elkopott név és év díszeleg,
Bealkonyult éji sötét fellegek.
Kísérteties hangok közelítenek feléd,
Gazdag úr, inas, konyhalány, cseléd.

Halottaikból feltámadnak mind,
Rémületed ekkor körültekint.
Szemlátomást áttetsző alakok,
Lánc kezükben, suhanva haladók.
Hajnalban nyugodni térnek vissza,
Egy faágon megszólal lágy trilla.

Előző oldal Violet C. Landers
Vélemények a műről (eddig 1 db)