A gépnek is négy lába van, mégis megbotlik

A jövő útjai / Star Wars (656 katt) R. Harbinger
  2021.04.24.

– Előre! – üvöltötte a tábornok magasra tartott sugárfegyverrel.

Találatot kapott mellkasába, és holtan dobta hanyatt magát az árokban. Jake meghűlni érezte vérét, mélyeket zihált. Először vett részt összecsapásban ellenállóként, és még senkit sem látott meghalni.

– Hallották, katonák, előre! – kiáltotta Luke kivont fénykarddal, és futásnak eredt.

Mindenki követte, azonban Jake pár pillanatig mélázott a hősies tett láttán. Tarkóján borzongást érzett, ami rávitte a küzdelemre. Újult erővel mászott ki a lövészárokból, és a kialakult csatába masírozott. Energianyalábok süvítettek át feje fölött, robbanások tépázták a csatamezőt, orrába füstszag mart. Ketten elhulltak mellette, ő mégis csak rohant tovább. Önkéntelenül is érzékelte szeme sarkából, ahogy Luke eltereli egyik lövést a másik után különleges fegyverével, és tovább nyomul előre.

Luke oldalra suhintott, félbemetszett egy androidot, majd Erejével hátrarepített két rohamosztagost. Érezte a vérében áramló midikloriánokat, hívásuk taktust járt elméjében.

Hatalmas robbanás következett be oldalán, ami lesöpörte lábáról. Luke füle csengett, látása elhomályosult. Amikor a Jedi az égre pillantott, birodalmi hajókat látott közeledni, némelyik lépegetőket szállított hasa alatt, és a földre helyezte azt. Az égbolt zsúfolttá vált, ahogy az Ellenállás és a Birodalom vadászai összecsaptak. Fényes kék, zöld, piros sugarak repkedtek össze-vissza.

– Vigyázz! – kiáltotta Jake, és Luke mellé pattant.

Leszedte egyetlen kaszálással a rájuk rontó katonákat, majd felsegítette Skywalkert.

Hatalmas robaj hallatszott mögülük, mosolyt csalt arcukra a közeledő hajó, az Ellenállás által ellopott cirkáló látványa. Elsültek a hajó ütegei, ezzel szó szerint letöröltek az égről több birodalmi vadászt. Egyikük Luke és Jake közelében zuhant le, mire mindketten üdvrivalgásban törtek ki.

– Megnyerjük a csatát, Luke! – örvendezett Jake.

Lökéshullám söpört végig a felszínen, fellökte őket és velük együtt mindenkit. Jake a cirkálójukra pillantott, amit keresztüldöfött egy energianyaláb, és szabályosan kettérobbantotta a járművet.

Miközben felkeltek, Jake és Luke követték a nyalábot tekintetükkel egészen a forrásig. A Halálcsillag emelkedett fel a horizont mögül, mint a bolygó harmadik holdja. Sugara kikapcsolt, amikor újratöltötték a fegyvert.

– Csatlakozz hozzám, Luke! – harsogta túl a csatát egy mély hang. – Ez az utolsó esélyed!

Darth Vader megállt a domb tetején, mögüle újabb hulláma érkezett az űrhajóknak, azontúl a Halálcsillag egyre magasabban szárnyalt. Birodalmi lépegetők tompa puffanásai töltötték meg a fegyverlövések közötti űrt.

Luke a lezuhant vadászra pillantott, majd megragadta Jake-et.

– Menned kell, gyerünk!
– Nem foglak itt hagyni! Egyedül nincs esélyed ellene, de együtt elintézhetjük!
– Én megvívom a saját csatámat, te is a tiédet! Ha nem állítod meg a lépegetőket, akkor az Ellenállás elesik itt és most! Indulj már!

Ellökte magától Jake-et, amilyen erősen csak bírta. Remélte, sikerült értelmet vernie a fejébe, és belátja, igaza van. Jake először vonakodott kötélnek állni, arca megvonaglott az ellenszegülés hullámaitól, de végül futásnak eredt.

Luke barátja után pillantott. Elégedettséget érzett, ahogy Jake lelőtt három rohamosztagost, majd bepattant a hajóba, és felszállt.

– Mi lesz, fiam?! – kiáltotta Vader. – Mellém állsz, vagy elbuksz?! Dönts!

Luke felemelte fénykardját, arcát kék fény árasztotta el, halk zümmögés nyomta el a köröskörül zajló küzdelem hangját.

Jake fejtetőre fordította hajóját, kilőtt két TIE vadászt, majd kitört oldalra. Végigtekintett lehetőségei tárházán, és rájött, nincs esélye a cirkálók ellen, a Halálcsillag ellen pedig különösen. Belátta, Luke-nak igaza van, a lépegetőket kell támadnia.

Balra kanyarodott, kipillantott a lent villódzó csatára, amiből különösen kitűnt a kék és piros fénykard párbaja. Halovány suttogásként tört rá az érzés: parányi figurának érzi magát a nagyok játékában.

Vader és Luke fürgén hárítottak, majd támadtak. Egyikük sem akart engedni a másiknak, összecsapásuk különösen kiélezetté vált, mikor fegyvereiket egymásnak nyomták, és teljes testükkel beledőltek a támadásba. Arcuk centikre helyezkedett el egymástól a plazmanyalábok két oldalán. Luke erősen összpontosított, és érezte, Vader ugyanígy tesz.

– A Császár a mi oldalunkon akar tudni, fiam! – törte meg hallgatását a Nagyúr. – Ne légy bolond! A Jedik sorsára jutsz, ha nem hajtasz fejet!
– Soha!

Mintha Luke új erőre kapott volna, visszalökte Vadert, majd vele egyszerre támadt Erejével. Nyitott tenyérrel nyúltak a másik felé, kiküldött Erőhullámaik egymásnak feszültek, lökéshullámban törtek ki, ami gyűrűként terebélyesedett, sávot vágott a felszínbe, és darabokra tépett egy útjába kerülő droidot. Átlátszó falat képzett a magasban, mire egy szerencsétlen ellenálló hajó nekiütközött, és felrobbant.

Jake tehetetlenül követte a lenti küzdelmet. Izzadt tenyere még szorosabban kulcsolódott a kormányra, amikor figyelmét megragadta az ellenállók felé közeledő lépegető. A négy lábú masina toronyként magasodott a csatamező fölé, és tűz alá vette az ellenállókat, akik megpróbálták viszonozni a támadást, de minden erejük kevésnek bizonyult.

Jake ráeresztett egy sorozatot a lépegetőre, de csak megkarcolni tudta vastag páncélzatát. Átrepült fölötte, majd amikor beléhasított a felismerés, így nem győzhet, felidézte Luke híressé vált összecsapását a Hoth bolygót támadó birodalmiakkal.

Rárepült a lépegetőre, kilőtte rá a kábelt, majd körbe-körbe kezdett repülni. A kábel ráhurkolódott a lépegető hosszú lábára, megfeszült és elgáncsolta. Jake kitörő örömmel rikkantott bele a rádióba, hogy mindenki tudtára adja győzelmét.

Vader visszaszorította fiát, és készült bevinni a végső döfést, amikor a lépegető összerogyása megrengette lába alatt a talajt. A félelmetes Nagyúr megingott, Luke pedig kihasználta a kínálkozó alkalmat. Kisöpörte Vader kezéből a fénykardot egyetlen suhintással, majd fegyverét apja torkának szegezte.

– Add fel, apám!

Vader előrehajtotta fejét, a kard hegye égette öltözéke gallérját, de ő fölényes hangon közölte:

– Soha, fiam.

Luke felismerte, nem maradt választása, így magasba emelte kardját, és suhintott.

– Kliff, kisfiam, kész a vacsora! – kiáltotta be a szobába Vanessa McNemara.
– Jövök, anya!

Kliff letette a Vader és Luke lego figurákat a lépegető és a vadászgép mellé, és kisietett a konyhába.

Előző oldal R. Harbinger
Vélemények a műről (eddig 5 db)