Holtak szeme

Szépirodalom / Élet-halál (830 katt) Cyrus Livingstone
  2011.02.17.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2011/1 számában.

Bomba robban, horpad a Föld,
A láthatár hamvadó fenyér,
Párolgó romok, fájó a csönd,
Nincs, ki lezárja a holtak szemét.

Az atommag szelleme gombafelhő,
Setét urnaként terjed szerteszét.
Fekete esőt könnyez a menny,
Nincs, ki lezárja a holtak szemét.

Éjszaka jő, örök hóval,
Nincs szín, nincs árny, se fény.
Dallam se hallik, se nevetés,
S nincs, ki lezárja a holtak szemét!

Előző oldal Cyrus Livingstone