Gyilkosok kora II/4.

Fantasy / Novellák (527 katt) anonim88
  2015.12.26.

Trinker a kocsma elé érve azonnal megérezte ellenségeit. Nem habozott egy másodpercet sem, fényes nappal előrántotta hatalmas pörölyét, és nekirepült a festett üvegablaknak. A szeme körül kavargó szilánkok miatt nem látta tisztán, hova sújt le, azonban remélte, legalább egyet eltalál. Csalódnia kellett. Egy kettétört asztalon, valamint pár kiborított korsón kívül senkit sem talált el.

- Valamennyien félreugrottak - ismerte fel. - A Kőre mondom, bosszantó egy bagázs!

Adam kardot rántott, tett egy lépést előre, vesztére. A törpe szeme sarkából felfigyelt rá, egy gyors, határozott mozdulattal pörölye markolatával állcsúcson vágta a fiút, aki egyensúlyát elvesztve tántorgott, míg össze nem esett. Megpróbált feltápászkodni, de forgott vele a világ.

Daniel támadóállásba vágta magát, közben valamit mormolt. Castiel ekkor vette észre a mágus tenyerén lévő tetoválást. Egy kört, benne egy háromszöggel, aminek közepén ősi rúnát fedezett fel. A mormolástól a fekete tinta vörösen izzani kezdett, de mielőtt bármit is tehetett volna, a törpe elé ugrott. Daniel annyira megijedt, védekezőn maga elé emelte kezeit, mire tenyeréből kis füstgomolyag lövellt ki.

Trinker egy pillanatra megdermedt, attól félt, lepörkölődik hatalmas, vörös szakálla. Ám, mikor látta a mágus felsülését, dühbe gurult.

- A bolondját akarod járatni velem, te csupasz képű kisgyerek? Még arra se vagy méltó, hogy összezúzzalak – megragadta zekéjét, és egy hanyag mozdulattal kihajította azon az ablakon, amin ő bejött. A mágus hangos nyögéssel zuhant az egyik teraszra kihelyezett asztalra. A mozdulat láttán Victor egy pillanatra elgondolkodott, vajon melyik a nehezebb, a csontos mágus, vagy az a hatalmas, tömör acélpöröly? Az utóbbira tippelt.

A törpe felállt két székre, a kocsma népét szemlélve nem látott egyebet a háttérbe olvadt arctalan tömegnél. Az igazat megvallva, nem is igazán törődött velük. Őt most csupán egyetlen ember érdekelte, Castiel Reid. Tekintetük találkozásakor önkéntelenül megvillantotta hiányos, rothadó fogsorát.

- A következő néhány liter sörömet a te fejedből fogom fizetni! - ahogy Castiel gyanította, a vérdíja vonzotta ide őt.

Megszorította pörölyét, felkészült az ugrásra, mikor Victor egy hanyag mozdulattal mögé lépett, tőrét a páncélillesztésnél mélyen oldalába mártotta. A biztonság kedvéért jól meg is forgatta, mielőtt kihúzta. Trinker letámolygott a székekről, fél térdre rogyott, fegyvere hangos csörömpöléssel hullott a padlóra. Egyik kezével megtámasztotta magát, másikkal sebét szorította.

- Ezzel meg is volnánk – közölte Victor, a pult felé fordulva. – Kérnék még egy kör mézsört! Az előző kiömlött - a földön terebélyesedő sáros, véres tócsára mutatott.
Óvatosan kikukucskált a felszolgálólány.
- Vége van? – kérdezte remegő hangon.
Victor válla fölött hátrapillantott a haldoklóra.
- Lassan, de annál mocskosabban.

Trinker hörgött, zihált, véres nyál folyt a száján, homloka verejtéktől csillogott.

- Te… te rohadék… - súgta erőtlenül. – Most… most… megtudod, HOGY HARCOL EGY BERZERKER! – hangja üvöltésbe csapott át.

A levegő a törpe körül izzani kezdett, lassan felemelkedett, szemei vérben forogtak, kezében a fegyver biztosabban állt, mint korábban bármikor.

- A faszba! – Victor megfordult, háta mögé nyúlt, hogy előhúzza pallosát, de egy pöröly találta mellkason, berepítve a pult mögé. Alig néhány centin múlott, hogy nem nyomta agyon a felszolgálólányt.

- Jól érzed magad? - hajolt fölé a rémült lány.
- Csodásan... mintha egy vadkan csorda öklelt volna fel - mondta fájdalmasan, behorpadt mellvértjére pillantva.

Trinker megindult Castiel felé, ügyet sem vetve az oldalából csorgó vérre, ami már egészen a csizmájáig vörösre festette oldalát. Egy függőleges sújtással indított, a fiatal lovag éppen hogy hátra tudott szökkenni.

Ha ellentámadáson is törte volna a fejét, a lehetőség nem adatott meg számára. A törpe fáradtságot nem ismerve rohamozott, hol hárításra, hol kitérésre kényszerítve ellenfelét. Castiel egyre hátrált, az ütközetet szemlélő emberek igyekeztek kitérni útjukból, de még így is néhány Trinker pörölye áldozatává vált. Látva, mire képes a fegyver, Castiel csak még eltökéltebben védekezett.

A törpe egy pillanatra megtántorodott, talán a vérveszteségtől, Castiel nem tudta, de nem is érdekelte. Egy hiba, ennyi épp elégnek bizonyult számára. Oldalra lépett, s vágott. Minden erejét beleadta a csapásba, aminek meg is lett az eredménye. Trinker jobb karja könyöktől lefelé elvált testétől, pörölyével együtt a földre hullott. Castiel azonban nem érte be ennyivel. Amíg Trinker hitetlen pillantást vetett elvesztett karjára, szívébe döfte pengéjét.

A törpe szájából vér buggyant. Kissé megtántorodott, de talpon maradt. Ép kezével megragadta Castiel nyakát, kíméletlenül fonta össze körülötte vastag, húsos ujjait.

A fiú riadt tekintete találkozott a törpe vérben forgó szemeivel.

"Nem is lát engem – értette meg az üres tekintetből. – A vérszomjon kívül semmit sem érez már!"

- Gy-gyorsan! Csapd le a fejét! – kiáltotta egy rekedt hang az időközben magához térő Adamnek, aki habozás nélkül cselekedett.

A fejetlen test a porba hullott, mellette Castiel térdelt, lila fejjel kapkodva levegő után.

- Egek… hát, ti semmit sem tudtok a berzerkerekről? – Victor minden szava után szünetet tartott, túlságosan fájdalmas lett volna egyszerre kimondani az egész mondatot. "Valószínűleg eltört jó pár bordám" - gondolta grimaszt vágva.
- Ber… zer… ker? – Castiel kezdte visszanyerni természetes arcszínét. – Azok valami törpék, nem?
- A legádázabb törpeharcosok, akik a harc hevében olyan hevesen küzdenek, hogy szinte semmiféle sérülés nem képes megállítani őket. Rengeteg feljegyzés szól tomboló törpékről, akik ezer sebből véreztek, mégis harcoltak tovább, míg az utolsó ellenfelet le nem vágták. Aztán holtan estek össze – köpött egyet. – Ahogy ez a törpe harcolt... Valószínűleg egykor a Holtak Légiójának soraiba tartozott.

A kocsma ajtaja hangos nyikorgással kinyílt, Daniel támolygott be rajta. Lenézett, a törpe feje éppen lába előtt hevert. Felnézett Victorra.

- Látom vége. Akkor iszunk?

Előző oldal anonim88