A szegény ember baltája

Szépirodalom / Novellák (956 katt) szli
  2015.03.26.

AA szegény embernek a balta télen az életben maradást jelentette. Nem is volt olyan, akinek ne lett volna baltája.

Reggelre mindig kialudt a tűz a kemencében. Ez a reggel azonban más volt, mint a többi. A szomszéd reggel fát akart vágni, de sehol sem találta a baltáját. Mivel télen ez a legértékesebb dolog a világon, arra gondolt, valaki ellophatta az éjszaka. Egész nap azon járt az agya, ki lehetett a tolvaj. Csakhamar ki is találta, hogy a szomszéd lehetett a bűnös. Szúrós tekintettel kémlelte a szomszéd minden lépését, látta, amint fát visz be a házába, amit biztosan a lopott baltával hasogatott fel. Nem látott a kezében baltát.

Ez gyanús – gondolta. - Elrejti, hogy ne lássam, hogy az enyémet használja a sunyi tolvaj. Milyen peckesen, kimérten járkál az udvarán, most már biztos, hogy ő a tolvaj.

Odalépett a kerítéshez és átköszönt a szomszédnak.

- Adjon Isten jó reggelt!

Figyelte a szomszéd arckifejezését: a szomszéd zavartan, kissé szégyenlősen fogadta a köszönést.

- Fogadj Isten.

Gyanús, miért nem néz a szemembe, miért kerüli a beszélgetést. Mert ellopta a baltámat. A ház ajtaja előtt suttogva beszélt feleségével, biztosan arról, hogy ellopta a baltámat - gondolta.

A szomszéd minden gesztusa, szava, cselekedete azt sugallta, ő a tolvaj. Szólni kellene a csendőrnek, az ilyet fel kellene akasztani, aki ellopja a szegény ember baltáját. Egész nap morogva járt, kelt az udvaron a gazda, apró gallyakat gyűjtött, hogy tudjon fűteni, ha már ellopta a szomszéd a baltáját. Fertályóra múlva, ahogy a kertvégében tördelte a csutkaszárat meg a napraforgó kóróját, egyszer csak az almafa tövénél megpillantotta a baltáját, és rögtön belehasított a felismerés, tegnap itt vágott vele le egy száraz ágat az almafáról. Boldogan ment fel a házhoz a feleségének elújságolni, hogy hol felejtette a baltát.

Aznap nem sokat beszéltek az asszonnyal, bort hozott a pincéből és odahívta a szomszédot a kerítéshez, megkínálta egy kis borral, zavartan mondta:

- Biztos elfáradt kend a favágásban.

Amíg itták a finom vörösbort, nézte a szomszéd tekintetét, gesztusait, viselkedését és semmi jelét nem látta már, ami egy tolvajra emlékeztetné.

Tanulság: gyakran hiányos ismeretek alapján alkotunk véleményt és könnyen ítélkezünk mások felett.

Előző oldal szli
Vélemények a műről (eddig 1 db)