A vad és a vadász esete...

Szépirodalom / Versek (1042 katt) angyalka146
  2011.10.02.

A mű megjelent a Lidércfény Amatőr Kulturális Folyóirat 2011/10 számában.

Féreg rágja lelkem:
Gyötrelem a neve.
Vágyat okoz, öl, kínoz:
nincs gyógyszerem ellene.

Hosszú idő után
most jutott eleséghez:
szeretettel közelítek
az ellenséghez.

Mert ellenem vagy te,
lelkem megrontója!
Vágy kínja éget,
te vagy okozója!

Édes kínzóm,
tégy szolgáddá,
ejts rabul engemet!
Örökké szolgállak,

szeretlek, követlek…

Csak azt ne felejtsd el,
hogy néha a vad kényszeríti
térdre vadászát és urát:
ezért szívedre jól vigyázz!

Mert elveszem tőled
azt, mi jussom, nyereségem,
nem kapod vissza azt, mit
átadol a vágy hevében.

Isten látja lelkem,
jót akarok, de a rossz
felé visz. Isten óvjon tőled,
csak csókolj s szeress, míg bírsz!

Előző oldal angyalka146
Vélemények a műről (eddig 2 db)